top of page

Projektijuhtimine

Tellija poolne ehitus- ja/või arendusprojektide juhtimine  alates ideede formuleerimisest kuni ehitustööde üleandmiseni.

Ehitusjuhtimine

Ehitusjuhtimise teenuse sisuks on ehitustegevuse läbiviimise juhtimine nn. ehitustööde projekti- ja/või objektijuhina.

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi seadusandlusele, tagades projektijärgse ehitustööde teostamise ning nõuetekohase ehitustööde dokumenteerimise.

Konsultatsioon

Konsulteerime ehitise omanikku või ehitustööde tellijat kõikide ehitustööde kavandamise, projekteerimise ja läbiviimisega seotud küsimustes.

Hangete korraldamine

Korraldame projekteerimis- ja/või ehitustööde teostamiseks vajalikud hanked alates lähteülesandest kuni lepingu sõlmimiseni.

Auditid

Korraldame ehitise auditeid, tehnilisi hinnanguid ja muid hoone või rajatise tehnilise seisukorra kohta andvaid ülevaatusi.

Soovite teada saada teenuste täpsemaid kirjeldusi, või kuidas veel suudaksime teid aidata, siis võtke meiega julgelt ühendust

bottom of page